Memorabilia Zoologica

W 1958 roku ukazał się pierwszy numer Memorabilia Zoologica Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Redaktorami pisma byli Stanisław Feliksiak (1906–1992), Zygmunt Fedorowicz (1889–1973), Gabriel Brzęk (1908–2002), Janina Feliksiakowa (1909–1994), Krystyna Kowalska (1915–1994), Józef Kożuchowski (1886–1968) i Tadeusz Wolski (1890–1959). Pierwszy tom nowego czasopisma poświęconego historii zoologii obejmował biografię alzackiego uczonego Ludwika Henryka Bojanusa autorstwa Zygmunta Fedorowicza. Przez kolejnych kilkanaście lat pismo wydało szereg ważnych dla historii zoologii publikacji: Złoty wiek ornitologii polskiej Gabriela Brzęka (Memorabilia Zoologica 3/1959), Zarys historii zoologii na ziemiach polskich Józefa Kożuchowskiego (Memorabilia Zoologica 11/1963), Listy do Antoniego Wagi, Konstantego Branickiego i Benedykta Dybowskiego (korespondencja Władysława Taczanowskiego w opracowaniu Krystyny Kowalskiej, Anny Mikłaszewskiej-Mroczkowskiej i Barbary Zielińskiej, Memorabilia Zoologica 12/1964), czy Z dziejów księgozbioru Warszawskiego Gabinetu Zoologiczego (1819–1915) Wiesławy Laszczkowskiej (Memorabilia Zoologica 26/1974). W późniejszym czasie Redakcja zmieniła nieco profil wydawniczy Memorabiliów skupiając się głównie na opracowaniach faunistycznych, które ukazywały się do 1998 roku.

Po wielu latach, nie czekając na jubileusz 200-lecia Gabinetu Zoologicznego w Warszawie, Redakcja wznawia ogromnie zasłużone dla dziejów zoologii pismo. W Nowej Serii zamierzamy kontynuować politykę wydawniczą pierwszych Memorabiliów, publikując teksty źródłowe i opracowania monograficzne z zakresu historii zoologii. Nowa Seria będzie ukazywała przede wszystkim znaczenie instytucji naukowych dla rozwoju nauk przyrodniczych, sylwetki badaczy, przyrodników, eksploratorów i kolekcjonerów oraz ich odkrycia i osiągnięcia naukowe. Mamy nadzieję przyczynić się w ten sposób do podniesienia rangi badań nad dziejami zoologii i jej dziejów oraz znaczenia historii pokrewnych dyscyplin naukowych w Polsce.

Współpraca

Vol. 1