Informacje

Wydawca

Muzeum i Instytut Zoologii PAN
ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa
e-mail: [email protected]

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
e-mail: [email protected]

Dane wydawnicze

Wydawnictwo seryjne PL ISSN 0076-6372
Język publikacji: polski
Wersja podstawowa: papierowa

Copyright: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Redakcja

Rada Redakcyjna

Kontakt