Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, 6 semestrów w latach 1910-1918

 

Opracowane dokumenty znajdują się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykaz sygnatur: WF II 362, 1910/11 IIp, WF II 369, 1912/13 Ip, WF II 374, 1913/14 Ip, WF II 376, 1913/14 IIp, WF II 382, 1917/18 Ip, WF II 383, 1917/18 IIp.

 

Wykaz materiałów

Dziekanat – wpisy do ksiąg studentów nadzwyczajnych Wydziału Filozoficznego

 

Kwestura – wpisy do ksiąg studentów nadzwyczajnych Wydziału Filozoficznego

 

Sprawa doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Wykaz przedmiotów

Chemia nieorganiczna
Chemia analityczna
Chemia organiczna
Pracownia chemiczna
Wstęp do mineralogii
Zasady geologii
Biologia ogólna cz I.
Zoologia systematyczna i ogólna
Mięczaki
Echinodermata
Anatomia porównawcza ustroju nerwowego
Anatomia porównawcza zmysłów
Pracownia anatomii zwierząt
Ogólna histologia
Rozród i dziedziczność
Botanika ogólna
Botanika systematyczna
Roślinność zwrotnikowa
Fizjologia roślin
Paleontologia ogólna
Paleontologia systematyczna
Szkodniki zwierzęce
Ćwiczenia w oznaczaniu szkodników zwierzęcych
Fizjologia zwierząt domowych
Logika i zasady badań
Rozbiór wybranych utworów krytyki romantyzmu
Teoria transcendencji
Dzieje filozofii greckiej od Sokratesa
Niezniszczalność ducha jako problem etyczny i metafizyczny

 

Dziekanat – wpisy do ksiąg studentów nadzwyczajnych Wydziału Filozoficznego

 

Rok szkolny 1910/11, Półrocze letnie

Nazwisko i imię ucznia: Szymon Tenenbaum

Jest uczniem zwyczajnym czy nadzwyczajnym: Nadzwyczajnym

Oznaczenie Wydziału: Filozoficzny

Miejsce urodzenia: Warszawa

Wiek: 19

Religia: Żyd

Narodowość: Polak

Poddaństwo: Rosyjskie

Mieszka w Krakowie: ul. Garncarska L. domu 17

Imię, zatrudnienie i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna: Bernard, na prywatnej posadzie, Warszawa, Śto Krzyska 39

Pobiera stypendium z fundacyi: -

L. p. Kwestury: 3012, 27/8 1911 Bibliot. K 2

Uwolniony od czesnego: -

Wykaz odczytów, na które uczeń uczęszczać zamierza.

Przedmiot wykładuIlość godzin tygodniowoNazwisko wykładającego

Chemja nieorganiczna3Olszewski

Chemja analityczna2Olszewski

Chemja organiczna5Marchlewski [przekreślono] Bruner

Wstęp do mineralogji1Morozewicz

Szkodniki zwierzęce1Kulczyński

Ćwicz. w oznacz. szkodn. zwierz.1Kulczyński

Fizjologia zwierząt domowych3Siedlecki

Zasady gieologji2Szajnocha

Poświadczenie uczęszczania (Wiza dziekańska): VIDI 11 PAŹ 1911

Uwaga: -

Rok szkolny 1912/13, Półrocze zimowe

Nazwisko i imię ucznia: Szymon Tenenbaum

Jest uczniem zwyczajnym czy nadzwyczajnym: nadzwyczajny

Oznaczenie Wydziału: Filozoficzny

Miejsce urodzenia: Warszawa

Wiek: 20

Religia: w. mojżeszowe

Narodowość: polska

Poddaństwo: rosyjskie

Mieszka w Krakowie: ul. Radziwiłłowska L. domu 15

Imię, zatrudnienie i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna: Bernard, handlowiec, Warszawa

Pobiera stypendium z fundacyi: -

L. p. Kwestury: 2286, 8/10 1912 Bibliot. K 2

Uwolniony od czesnego: -

Wykaz odczytów, na które uczeń uczęszczać zamierza.

Przedmiot wykładuIlość godzin tygodniowoNazwisko wykładającego

Ustępy z chemji biologicznej [wykreślono]4dra Seńkowskiego

Wstęp do systematyki Zoolog. [wykreślono]1dra Kulczyńskiego

Biologja ogólna [wykreślono]3prof. Siedlecki

Anat. porów. ustroju nerwow.2prof. Hoyer

Echinodermata3prof. Siedlecki

Botanika ogólna4prof. Raciborski

Roślinność zwrotnikowa1prof. Raciborski

Poświadczenie uczęszczania (Wiza dziekańska): VIDI 15 MAJ 1913

Uwaga: -

Rok szkolny 1913/14, Półrocze zimowe

Nazwisko i imię ucznia: Szymon Tenenbaum

Jest uczniem zwyczajnym czy nadzwyczajnym: nadzwyczajny

Oznaczenie Wydziału: filozoficzny

Miejsce urodzenia: Warszawa

Wiek: 21

Religia: Mojżeszowa

Narodowość: Polak

Poddaństwo: Rosyjskie

Mieszka w Krakowie: -

Imię, zatrudnienie i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna: Bernard, Warszawa

Pobiera stypendium z fundacyi: -

L. p. Kwestury: 2790, 8/X 1913 Bibliot. K 2

Uwolniony od czesnego: -

Wykaz odczytów, na które uczeń uczęszczać zamierza.

Przedmiot wykładuIlość godzin tygodniowoNazwisko wykładającego

Mineralogja cz I [wykreślono]4prof. Morozewicz

Paleontologja ogólna3prof. Grzybowski

Anat. porów. zmysłów2prof. Hoyer

Mięczaki (publiczne)1prof. Siedlecki

Fizjologia roślin4prof. Godlewski sen.

Rozród i dziedziczność (publiczne)1prof. Godlewski jun.

Pracownia dla samodzielnie prac.codziennieprof. Hoyer

Poświadczenie uczęszczania (Wiza dziekańska): 18 MAJ 1914

Uwaga: -

Rok szkolny 1913/14, Półrocze letnie

Nazwisko i imię ucznia: Szymon Tenenbaum

Jest uczniem zwyczajnym czy nadzwyczajnym: nadzwyczajny

Oznaczenie Wydziału: fil.

Miejsce urodzenia: Warszawa

Wiek: 22

Religia: Żyd

Narodowość: Polak

Poddaństwo: Rosyjskie

Mieszka w Krakowie: plac Kossaka L. domu 8

Imię, zatrudnienie i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna: Bernard, kupiec, Warszawa

Pobiera stypendium z fundacyi: -

L. p. Kwestury: 3111, 18/5 1914 Bibliot. K 2

Uwolniony od czesnego: -

Wykaz odczytów, na które uczeń uczęszczać zamierza.

Przedmiot wykładuIlość godzin tygodniowoNazwisko wykładającego

Botanika systematyczna5prof. Raciborski

Ogólna histologia4prof. Hoyer

Biologja ogólna cz I.3prof. Godlewski

Pracownia chemiczna9prof. Olszewski

Poświadczenie uczęszczania (Wiza dziekańska): 10 PAZ 1917

Uwaga: -

Rok szkolny 1917/18, Półrocze zimowe

Nazwisko i imię ucznia: Szymon Tenenbaum

Jest uczniem zwyczajnym czy nadzwyczajnym: Nadzwyczajny

Oznaczenie Wydziału: filozoficzny

Miejsce urodzenia: Warszawa

Wiek: 25

Religia: Żyd

Narodowość: Polak

Poddaństwo: Polskie

Mieszka w Krakowie: ul. Florjańska L. domu 14

Imię, zatrudnienie i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna: Bernard, kupiec, Moskwa

Pobiera stypendium z fundacyi: -

L. p. Kwestury: 2080, 27/X 1917 Bibliot. K 2

Uwolniony od czesnego: -

Wykaz odczytów, na które uczeń uczęszczać zamierza.

Przedmiot wykładuIlość godzin tygodniowoNazwisko wykładającego

Logika i zasady badań4Rubczyński

Embryologja szczegółowa [wykreślone]2Godlewski jun.

Paleontologia systematyczna3Grzybowski

Geologiczna budowa ziem Polski [wykreślone]1Szajnocha

Hydrobiologja [wykreślone]1­Wielowieyski

Rozbiór wybr. utw. krytyki romant.2Chrzanowski

Teorya transcendencyi1Kossuth

Poświadczenie uczęszczania (Wiza dziekańska): 24 MAJ 1918

Uwaga: -

Rok szkolny 1917/18, Półrocze letnie

Nazwisko i imię ucznia: Szymon Tenenbaum

Jest uczniem zwyczajnym czy nadzwyczajnym: zwyczajn. [pomyłka?]

Oznaczenie Wydziału: filozofia

Miejsce urodzenia: Warszawa

Wiek: 1892

Religia: Żyd

Język ojczysty: polski

Poddaństwo: Król. Pol.

Mieszka w Krakowie: ul. Czapskich L. domu 1

Imię, zatrudnienie i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna: Bernard, kupiec, Moskwa

Pobiera stypendium z fundacyi: -

L. p. Kwestury: 3117, 11/4 1918 Bibliot. K 2

Uwolniony od czesnego: -

Wykaz odczytów, na które uczeń uczęszczać zamierza.

Przedmiot wykładuIlość godzin tygodniowoNazwisko wykładającego

Zoologia systematyczna i ogólna5prof. Siedlecki

Dzieje filozofii od śmierci Sokratesa4prof. Rubczyński

Niezniszczalność ducha jako problem etyczny i metafizyczny1prof. Rubczyński

Poświadczenie uczęszczania (Wiza dziekańska): 23 LIP 1918

Uwaga: -

Kwestura – wpisy do ksiąg studentów nadzwyczajnych Wydziału Filozoficznego

RODOWÓD

Rok szkolny 1912/13, Półrocze zimowe

Nazwisko i imię ucznia: Szymon Tenenbaum

Jest uczniem zwyczajnym czy nadzwyczajnym: nadzwyczajny

Oznaczenie Wydziału: Filozoficzny

Miejsce urodzenia: Warszawa

Wiek: 20

Religia: w. mojżeszowe

Narodowość: polska

Poddaństwo: rosyjskie

Mieszka w Krakowie: ul. Radziwiłłowska L. domu 15

Imię, zatrudnienie i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna: Bernard, handlowiec, Warszawa

Pobiera stypendium z fundacyi: -

Dla kwestury

wpisano w kwesturze

pod Nr. 2286

w dniu: 8/10 1912 Bibliot. K 2

Zwrócono: -

Pobrano:

dla kwestury tytułem taksy

immatrykulacyjnej (wpisowego) K. ……. art.

laboratoryjnej ………………………….K. ……. art.

czesnego: K. 21 h. - art. 3711

Wykaz odczytów, na które uczeń uczęszczać zamierza.

Przedmiot wykładuIlość godzin tygodniowoNazwisko wykładającego

Ustępy z chemji biologicznej [wykreślono]4dra Seńkowskiego

Wstęp do systematyki Zoolog. [wykreślono]1dra Kulczyńskiego

Biologja ogólna [wykreślono]3prof. Siedlecki

Anat. porów. ustroju nerwow.2prof. Hoyer

Echinodermata3prof. Siedlecki

Botanika ogólna4prof. Raciborski

Roślinność zwrotnikowa1prof. Raciborski

Podpis ucznia: Szymon Tenenbaum

RODOWÓD

Rok szkolny 1913/14, Półrocze zimowe

Nazwisko i imię ucznia: Szymon Tenenbaum

Jest uczniem zwyczajnym czy nadzwyczajnym: nadzwyczajny

Oznaczenie Wydziału: filozoficzny

Miejsce urodzenia: Warszawa

Wiek: 21

Religia: Mojżeszowa

Narodowość: Polak

Poddaństwo: Rosyjskie

Mieszka w Krakowie: -

Imię, zatrudnienie i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna: Bernard, Warszawa

Dla kwestury

wpisano w kwesturze

pod Nr. 2790

W dniu: 8/X 1913 Bibliot. K 2

Zwrócono: -

Pobrano:

dla kwestury tytułem taksy

immatrykulacyjnej (wpisowego) K. 10 art. 3797

laboratoryjnej ………………………….K. ……. art.

czesnego: K. 18 h. 90 art. 2790

Wykaz odczytów, na które uczeń uczęszczać zamierza.

Przedmiot wykładuIlość godzin tygodniowoNazwisko wykładającego

Mineralogja cz I [wykreślono]4prof. Morozewicz

Paleontologja ogólna3prof. Grzybowski

Anat. porów. zmysłów2prof. Hoyer

Mięczaki (publiczne)1prof. Siedlecki

Fizjologia roślin4prof. Godlewski sen.

Rozród i dziedziczność (publiczne)1prof. Godlewski jun.

Pracownia anat. por. dla samodzielnie prac. – prof. Hoyer bezp. Labor.

Podpis ucznia: Szymon Tenenbaum

RODOWÓD

Rok szkolny 1913/14, Półrocze letnie

Nazwisko i imię ucznia: Szymon Tenenbaum

Jest uczniem zwyczajnym czy nadzwyczajnym: Nadzwyczajny

Oznaczenie Wydziału: fil.

Miejsce urodzenia: Warszawa

Wiek: 22

Religia: Żyd

Narodowość: Polak

Poddaństwo: Rosyjskie

Mieszka w Krakowie: plac Kossaka L. domu 8

Imię, zatrudnienie i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna: Bernard, kupiec, Warszawa

Zakład naukowy, w którym uczeń strawił ostatnie półrocze: Uniwersytet Jagielloński

Pobiera stypendium z fundacyi: -

Dla kwestury

Wpisano w kwesturze

pod Nr. 3111

W dniu: 18/5 1914 Bibliot. K 2

Zwrócono: -

Pobrano:

dla kwestury tytułem taksy

immatrykulacyjnej (wpisowego) K. ……. art.

laboratoryjnej ………………………….K. 10 art. 3111

czesnego: K. 44 h. 10 art. 3111

Wykaz odczytów, na które uczeń uczęszczać zamierza.

Przedmiot wykładuIlość godzin tygodniowoNazwisko wykładającego

Botanika systematyczna5prof. Raciborski

Ogólna histologia4prof. Hoyer

Biologia ogólna cz I.3prof. Godlewski

Pracownia chemiczna9prof. Olszewski

Podpis ucznia: Szymon Tenenbaum

RODOWÓD

Rok szkolny 1917/18, Półrocze zimowe

Nazwisko i imię ucznia: Szymon Tenenbaum

Jest uczniem zwyczajnym czy nadzwyczajnym: Nadzwyczajnym

Oznaczenie Wydziału: Filozoficzny

Miejsce urodzenia: Warszawa

Wiek: 25

Religia: Żyd

Narodowość: Polak

Poddaństwo: Polskie

Mieszka w Krakowie: ul. Florjańska L. domu 14

Imię, zatrudnienie i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna: Bernard, kupiec, Moskwa

Pobiera stypendium z fundacyi: -

Dla kwestury

Wpisano w kwesturze

pod Nr. 2080

W dniu: 27/X 1917 Bibliot. K 2

Zwrócono: -

Pobrano:

dla kwestury tytułem taksy

immatrykulacyjnej (wpisowego) K. ……. art.

laboratoryjnej ………………………….K. ……. art.

czesnego: K. 23 h. 10 art. 2080

Wykaz odczytów, na które uczeń uczęszczać zamierza.

Przedmiot wykładuIlość godzin tygodniowoNazwisko wykładającego

Logika i zasady badań4Rubczyński

Embryologja szczegółowa2Godlewski jun.

Paleontologia systematyczna3Grzybowski

Geologiczna budowa ziem Polski1Szajnocha

Hydrobiologja1­Wielowiejski

Podpis ucznia: -

RODOWÓD

Rok szkolny 1917/18, Półrocze letnie

Nazwisko i imię ucznia: Szymon Tenenbaum

Jest uczniem zwyczajnym czy nadzwyczajnym: nadzwycz

Oznaczenie Wydziału: filozofia

Miejsce urodzenia: Warszawa

Wiek: 1892

Religia: Żyd

Język ojczysty: polski

Poddaństwo: Król. Pol.

Mieszka w Krakowie: ul. Czapskich L. domu 1

Imię, zatrudnienie i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna: Bernard, kupiec, Moskwa

Zakład naukowy, w którym uczeń strawił ostatnie półrocze: Uniwers. Jagiell.

Pobiera stypendium z fundacyi: -

Dla kwestury

Wpisano w kwesturze

pod Nr. 3117

W dniu: 11/4 1918 Bibliot. K 2

Zwrócono: -

Pobrano:

dla kwestury tytułem taksy

immatrykulacyjnej (wpisowego) K. ……. art.

laboratoryjnej ………………………….K. ……. art.

czesnego: K. ……… h. ……… art. ………

Wykaz odczytów, na które uczeń uczęszczać zamierza.

Przedmiot wykładuIlość godzin tygodniowoNazwisko wykładającego

Paleontologia kręgowców [wykreślono]1Kiernik

Zarys biologii mórz [wykreślono]2Doc. Kiernik

Zoologia systematyczna i ogólna5prof. Siedlecki

Dzieje filozofii greckiej od Sokratesa4prof. Rubczyński

Niezniszczalność ducha jako problem etyczny i metafizyczny1prof. Rubczyński

Podpis ucznia: Szymon Tenenbaum

Sprawa doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Dokumenty złożone przez Szymona Tenenbauma

1 STRONA

 

[rękopis]

Do

Świetnego Wydziału Filozoficznego

Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie

 

Szymon Tenenbaum

zamieszkały w Warszawie, ul. Wielka Nr 54

 

prosi o pozwolenie przystąpienia

do egzaminów doktorskich

 

[pieczątka]

Wydział Filozofii

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Nr 463

 

[pismo maszynowe]

W Krakowie, dnia 22. kwietnia 1919.-

 

JEPanu Profesorowi

Drowi Hoyerowi

przesyłam z prośbą o wydanie opinii

na najbliższym posiedzeniu Wydziału.-

 

Dziekan Wydziału filozoficznego

WKlecki [podpis]

2 STRONA

 

[rękopis]

Do

Świetnego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie

 

Upraszam uprzejmie o dopuszczenie mnie do egzaminów doktorskich z anatomji porównawczej wraz z zoologją jako przedmiotu głównego i pleontologji [pierwotny wpis „antropologii”, poprawkę prawdopodobnie wniósł T. Wolski] jako przedmiotu pobocznego.

W roku 1909 wystąpiłem z powodu choroby z 7ej klasy VIIio klasowego gimnazjum realnego p. Kreczmara w Warszawie. W roku 1910 zostałem przyjęty jako słuchacz nadzwyczajny na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przebyłem 8 semestrów. Przez ten czas pracowałem w pracowni anatomji porównawczej prof. Hoyera. W ciągu kilkuletniej przerwy w studjach przebywałem w Warszawie i pracowałem w pracowni Zoologicznej Towarzystwa Naukowego, a ostatnio w Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jako wynik mych studjów ogłosiłem rozprawy, z których 6 załączam. W razie uzyskania przychylnej decyzji Świetnego wydziału, jako pracę doktorską przedstawiam pracę p. t. „Przyczynek do historyi rozwoju osłon jajowych u Haematopsinus suis L.”.

 

[ręczny przypisek na marginesie]

8 prac naukowych oraz indeks w imieniu p. Sz. Tenenbauma otrzymałem, Dr Tadeusz Wolski

3 STRONA

 

Obecnie moje prace zawodowe i ciężkie położenie materjalne uniemożliwiają mi zdawanie egzaminów maturalnych. Pragnąc jednak uzyskać stopień doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego, proszę Świetny Wydział o uwzględnienie okoliczności w jakich się znajduję i dopuszczenie mnie do egzaminów pomimo braku matury.

 

Szymon Tenenbaum

 

w Krakowie dn. 17 kwietnia 1919 r.

4 STRONA

 

Curriculum vitae

 

Urodziłem się w Warszawie 31.I.1892. W roku 1900 wstąpiłem do wstępnej klasy szkoły Zgromadzenie Kupców; w roku 1907 przeszedłem do 6ej klasy VIio klasowej Szkoły Realnej p. Kreczmara, w r. 1909 wystąpiłem z powodu choroby z VIIej kl. tejże szkoły.

W r. 1910 wstąpiłem jako słuchacz nadzwyczajny na Wydział filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego i prowadziłem studja i prace naukowe w pracowni prof. Hoyera w zakresie zoologji. Wojna zastała mnie w Warszawie, w nauce uniwersyteckiej nastąpiła więc kilkuletnia przerwa. W Warszawie pracowałem w pracowni Zoologicznej Towarzystwa Naukowego. W r. 1917/18 ukończyłem studja me w Krakowie. Obecnie jestem nauczycielem gimnazjalnym w Warszawie. Prace swoje naukowe rozpocząłem jeszcze w gimnazjum. W latach 1907-1909, tz. zn. jako uczeń kl. V-VII próbowałem pracować nad rozmaitemi zagadnieniami z dziedziny zoologji w pracowni w pracowni Towarzystwa Ogrodniczego i w r. 1909 zostałem wydelegowany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze do Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej w celu studjów nad owadami. Częściowe wyniki tych badań ogłosiłem w r. 1913. W latach 1910-12 podczas pobytu w Krakowie w pracowni prof. Hoyera rozpocząłem szereg prac z których jednak większość nie została do końca doprowadzona, podczas wojny bowiem przepadło mi dużo materjałów. Zajmowały mnie wówczas kwestje regeneracji, oraz stosunek jądra do protoplazmy w naczyniach wydzielniczych owadów. W roku 1913 odbyłem podróż naukową na wyspy Balearskie. Z ogromnej ilości materjałów zebranych na wyspach część tylko, mianowicie chrząszcze, płazy i gady zostały już opracowane, pluskwiaki przygotowuję do druku, mięczaki (kilka tysięcy okazów) z braku literatury obecnie nie mogą być opracowane. Podczas paroletniej przerwy w studjach przebywałem w Warszawie pracując na anatomją owadów w pracowni Zoologicznej Towarzystwa Naukowego, ostatnio zaś opracowuję materjały peruwiańskie w Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

5 STRONA

 

Od roku 1916 jestem nauczycielem gimnazjalnym w Warszawie. Wakacje i święta przepędzam na wsi gromadząc materjały faunistyczne. W okolicach Warszawy zbieram chrząszcze, któremi się głównie zajmuję od r. 1906. Rezultatem mych poszukiwań było zebranie, i opracowanie około 200 tysięcy okazów. Uważając, że materjał został już należycie wyzyskany (około 3200 gatunków) pracę zakończyłem i oddałem do druku do XXVI t. Pamiętnika Fizyograficznego; obejmuje ona mniej więcej 350 stron druku; ze względu na ilość gatunków podanych z jednego terenu będzie to największa praca fizyograficzna w ogóle. Prócz tego do druku przygotowuję następujące prace:

1. Prostoskrzydłe wysp Balearskich.

2. Pluskwiaki wysp Balearskich.

3. Pluskwiaki z Białowieży i Polesia.

4. Pluskwiaki okolic Warszawy.

5. Chrząszcze Pienin.

6. Monografja biedronek (Coccinellidae) ziem polskich.

7. Nowe gatunki chrząszczy peruwiańskich (ze zbiorów Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Warszawskiego i zbiorów Muzeum Przemysłu i Rolnictwa).

8. Nowe gatunki chrząszczy syberyjskich (z tychże Muzeów).

6 STRONA

 

Spis moich prac

 

1. Spis chrząszczy (Coleoptera) zebrane w Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej. Pamiętnik Fizyjograficzny t. XXII str. 1-72.

2. Gady, płazy i ssaki Ordynacyi Zamojskiej. w gub. Lubelskiej. Pamiętnik Fizyjograficzny t. XXII .

3. Rzadki przypadek potworności u chrząszcza Prionus coriarius L. Sprawozd. z pos. Tow. Nauk. Warsz. 1915.

4. Gady i płazy Wysp Balearskich. Wydz. Towarzystwa Miłośn. Przyrody Warszawa 1915.

5. Nowy chrząszcz balearski. Wydz. Tow. Miłośn. Przyr. Warszawa 1915.

6. Materyały do fauny Ordynacyi Zamojskiej. Prostoskrzydłe (Orthoptera) (wspólnie z Dr. W. Mierzejewskim). Pamiętnik Fizyjograficzny t. XXIII.

7. Fauna koleopterologiczna Wysp Balearskich. Wyd. z zapomogi Kasy dla osób prac. Na polu nauk. im. dr. J. Mianowskiego. Warszawa str. 150.

8. Nowe gatunki chrząszczy Wysp Balearskich. Rozprawy Wydz. Mat.-Przy. Akademji Umiejętności w Krakowie, 1915.

9. O znalezieniu salamandry plamistej w gub. Lubelskiej. Notatka w Kosmosie, zeszyt 4-6 r 1914, Lwów.

10. Przyczynek do historyi rozwoju osłon jajowych u Haematopsinus suis L. Sprawozd. Z posiedzeń Tow. Naukow. Warsz. 1917.

11. Dodatek do spisu chrząszczy z Ordynacyi Zamojskiej. Pamiętnik Fizyjograficzny XXV str. 1-35 r. 1918.

12. Chrząszcze okolic Warszawy. Dane do druku do XXVI t. Pamiętnika Fizyjograficznego.

Posiedzenie Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

1 STRONA

 

W Krakowie, dnia 2. maja 1919.-

 

Zaproszenie

 

na IX Zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenie Wydziału, które się odbędzie w piątek dnia 9. maja 1919 o godz. 5-tej po południu w sali posiedzeń Wydziału. -

 

Dziekan Wydziału filozoficznego

[podpis] W Klecki

 

Na porządku dziennym:

Program załączony.-

2 STRONA

 

1. Sprawy bieżące od Nr. 447.

2. Zapytanie czy wykłady doszły do skutku.

3. Wniosek o zamianowanie Prof. Sleszyńskiego rzeczywistym profesorem. Ref. Prof. Zaremba.

[ręczny dopisek] No 462

4. Personalia Dra Kleczkowskiego.

5. Personalia Dra Namysłowskiego.

6. Personalia Dra Wędkiewicza.

7. Personalia Dra Sitowskiego.

8. Personalia Dra Piotrowicza.

9. Personalia Dra Folkierskiego.

10. Sprawozdanie ze Zjazdu w warszawskiem Ministerstwie Zdrowia w sprawie reorganizacyi studyów farmaceutycznych. Ref. Prof. Szafer.

11. Wniosek w sprawie powierzenia wykładów botaniki dla farmaceutów Drowi Wodziczce. Ref. Prof. Szafer.

12. Wniosek w sprawie nominacyi Prof. Załęskiego na zwyczajnego profesora rolnictwa i genetyki. Ref. Prof. Rogoyski i Natanson.

13. Podania p. Tennenbauma [błąd w pisowni nazwiska] o dopuszczenie do rygorozów. Ref. Prof. Hoyer.

[ręczny dopisek] No 463

[…]

3 STRONA

 

Do

JWPANÓW PROFESORÓW WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO

 

Dra Godlewskiego [podpis]

„ Szajnochy [podpis]

„ Sternbacha [podpis]

„ Żórawskiego [podpis]

„ Sikorskiego [podpis]

„ Bieńkowskiego [podpis]

„ Natansona [podpis]

„ Hoyera [podpis]

„ Morozewicza

„ Łosia [podpis]

„ Rozwadowskiego [podpis]

„ Zaremby [podpis]

„ Mycielskiego [podpis]

„ Chrzanowskiego [podpis]

„ Rubczyńskiego [podpis]

„ Dziewońskiego [podpis]

„ Sinki

„ Zakrzewskiego [podpis]

„ Windakiewicza [podpis]

„ Heinricha [podpis]

„ Siedleckiego [podpis]

„ Rogoyskiego [podpis]

„ Talko-Hryncewicza [podpis]

„ Sobieskiego [podpis]

„ Wukadinovića [podpis]

„ Garbowskiego [podpis]

„ Grzybowskiego [podpis]

„ Surzyckiego

„ Bujaka

„ Birkenmajera [podpis]

„ Strońskiego [podpis]

„ Kreutza [podpis]

„ Semkowicza [podpis]

„ Sawickiego [podpis]

„ Jachimeckiego [podpis]

„ Rogozińskiego [podpis]

„ Szafera [dopisek: za prof. Szafera St. Kulczyński]

„ Pagaczewskiego [podpis]

„ Konopczyńskiego [podpis]

Banachiewicz [podpis]

 

Do

JWPanów Delegatów Docentów prywatnych:

Dra Gumowskiego [podpis]

„ Korczyńskiego

4 STRONA

 

Wydział Filozoficzny

Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie

 

L. 504

 

Protokół

 

spisany na IX zwyczajnem posiedzeniu Zgromadzenie Profesorów Wydziału filozoficznego w Uniwersytecie krakowskim w dniu 9. maja 1919.-

 

Obecni:

[podpisy]

Rubczyński

Klecki

Sikorski

Godlewski

Sternbach

Hoyer

Talko-Hryncewicz

Natanson

Szajnocha

Banachiewicz

Siedlecki

Garbowski

Zaremba

Semkowicz

Birkenmajer

Sinko

Heinrich

Zakrzewski

Dziewoński

Grzybowski

Szafera

Sobieski

Jachimecki

Windakiewicz

Rogoziński

Rozwadowski

Łoś

Chrzanowski

Mycielski

 

Przedmiot.

Uchwała.

[dopisek ręczny] Przyjęto do wiadomości

 

1. Sprawy bieżace od Nr. 447.

5 STRONA

 

2. Zapytanie czy wykłady doszły do skutku.

[dopisek ręczny] Wykłady doszły do skutku

[…]

6 STRONA

[…]

13. Podanie p. Tennenbauma o dopuszczenie do rygorozów. Ref. Prof. Hoyer.

[dopisek ręczny] Wniosek jednomyślnie przyjęto.

[…]

 

Poświadczenie

 

Ręczna notatka „na brudno” na odwrocie zawiadomienia „Polska Akademia Umiejetności. Nr 571/23. Posiedzenie Wydziału matematyczno-przyrodniczego odbędzie się w czwartek dnia 14 czerwca 1923, o godzinie 5 po południu w sali bibljotecznej Akademji (parter)”, prawdopodobnie sporządził prof. Hoyer.

 

Dziekanat Wydz. fil. Uniwer. Jag. Poświadcza niniejszem, że p. T został uchwałą Rady Wydziału z r 9/V 1919 na podstawie 4 lat wysłuchanych na wydz. filoz. w charakterze słuch. nadzwyczajnego oraz przedłożonych prac naukowych dopuszczony do egzaminów ścisłych.

 

§ 1. str. 430

 

Pierwotna treść notatki bez skreśleń i poprawek

 

Poświadcza się że p. T został mocą uchwały Wydziału z r 1919 na podstawie wysłuchanych lat na wydz. filoz. w charakterze słuch. nadzwyczajnego oraz przedłożonych prac naukowych dopuszczony do zdawania rygorozów uznany jako słuchacza, mającego kwalifikacje [równo…] i dopuszczony do egzaminów ścisłych (po ocenieniu pracy jako doktorskiej).