Dokumenty

Dokumenty potwierdzające przekazanie kolekcji do MiIZ PAN.
Zdigitalizowana unikalna korespondencja Tenenbauma, odkryta w zbiorach archiwalnych Janusza Domaniewskiego, przechowywanych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Dane dotyczące wyjazdów terenowych (miejsca i daty odłowów) zostały wykorzystane do weryfikacji baz danych. Dokumentacja ta ma również charakter historyczny.
Dokumenty z okresu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Scenariusz audycji radiowej wygłoszonej przez Jana Żabińskiego w Polskim Radiu. Teka odczytu radiowego Warszawa Nr 1, 21. XII. 1947