Informacje o projekcie

Digitalizacja zbioru entomologicznego Szymona Tenenbauma

Realizacja projektu:

Fundacja Natura Optima Dux wspólnie z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN

Wykonawcy — MiIZ PAN

Kierownik projektu
Prof. dr hab. Dariusz Iwan (Kierownik Muzeum MIZ PAN)

mgr Tomasz Huflejt (opiekun kolekcji Insecta w Muzeum MIZ PAN)
Izabella Dardzińska
mgr Maria Główka
dr Marcin Kamiński
Anna Kupczyk-Kozłowska
mgr Karolina Przeździecka
mgr Marcin Raś
mgr Przemysław Szymroszczyk
mgr Radosław Walkowiak

Współwykonawcy — Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr Piotr Tykarski
dr Robert Meronka

Kontakt
Prof. dr hab. Dariusz Iwan
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
e-mail: [email protected]

Partnerzy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dofinansowanie w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę w latach 2014-2015, umowa Nr 673/P-DUN/ZO/2014.

Fundacja Panda (Ewa Zbonikowska) oraz Stowarzyszenie Monopol Warszawski (Janusz Owsiany) - stała ekspozycja w warszawskim ZOO (willa Żabińskich)

http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/niezwykla-historia-willi-zabinskich-uratowali-setki-zydow/x4p0vd;

http://dzieje.pl/aktualnosci/brytyjski-minister-odwiedzil-wille-w-warszawskim-zoo-gdzie-ratowano-zydow;

 

Współpraca

Informacja o projekcie znajduję się również na stronie Fundacji Natura optima dux: http://www.miiz.waw.pl/pl/fundacja/dzialalnosc.html oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie: http://www.miiz.waw.pl/pl/muzeum/projekty-muzealne/digitalizacja-zbioru-entomologicznego-szymona-tenenbauma.html